Ortodoksisuus

Oikeauskoisuus eli Ortodoksisuus on alkuperäinen, Kristuksessa ilmitullut ja perinnön kautta opetuslapsille siirtynyt Tie Jumalan luokse. Sillä tiellä opetuslapset aloittivat vaelluksensa ja sillä Tiellä on vaellettu koko maailmassa jo lähes 2000 vuotta. Kristusta kutsuttiin Tieksi hänen omien sanojensa mukaisesti: “Minä olen Tie, Totuus ja Elämä”;. Oikeauskoisuuden tarkoituksena ei ole kirjaimellisesti noudattaa muinaisia traditioita ja tapoja. Oikeauskoisuus on pikemminkin Elävä Traditio, jossa pyritään säilyttämään alkuperäisen puhtaana Pyhän Hengen henkilökohtainen ja aito kokeminen
tässä ja nyt! Ortodoksisen uskon lähteenä ovat Pyhät Kirjoitukset eli Raamattu ja Pyhä Perinne eli Pyhien Kirkkoisien opetukset.