Säätiö

Annan yhteisön ajatuksena on tarjoa asiakkaille asumispalvelua ortodoksisessa yhteisössä nunnaluostarin naapuruudessa Reon kylässä Saarenmaalla.

Annan yhteisön laajempi tavoite on tukea maamme kristillistä kulttuuria ja säilyttää ortodoksista perinnettä.

Annan yhteisöön voi tulla vuokralaiseksi. Asukkaaksi voi hakea kuka tahansa aikuinen yksilö tai perhe. Henkilö voi olla työssäkäyvä, työtön tai eläkeläinen tai muu asema. Tapauskohtaisesti henkilö päättää itse omasta ajankäytöstä ja arjen sisällöstä. Halutessaan voi panostaa myös yhteisön ja luostarin vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistyön työpanos huomataan yhteisön hoitovastikkeessa, esim. piha-, korjaustyöt yms.

Annan yhteisö tarjoa mahdollisuutta asua yhteisössä, jossa jokaiselle asukkaalle on oma yksilöllinen valintavapaus. Jokaisen asukkaaksi pyrkivän henkilön hakemus käydään yhdessä läpi, jonka tarkoituksena on selvittää asukkaan odotukset ja toiveet sekä kartoittaa Annan yhteisön mahdollisuudet vastata asukkaan tarpeisiin sekä toiveisiin.

Annan yhteisö on arjen pyörittämisen osalta joustava. Tehdään tiivistä yhteistyötä Reomäen skiitan (nunnaluostari), paikallisen kyläyhteisön ja kunnan kanssa. Samoin rakennetaan yhteistyötä Kuressaaren kaupungin eri tahojen kanssa, esim. erilaiset kuntoutuspalvelut, kulttuuritarjonta yms.

Annan yhteisön kokonaisvaltainen elämänrytmi perustuu ortodoksiseen kalenteriin. Ajan myötä siitä muodostuu yksilölle arkea kantava ja hyvinvointia tukeva perusta.

Yhteistyötä rakennetaan myös eri kirkkokuntiin sekä Eestistä ulospäin.

Annan yhteisö on poliittisesti ja valtakunnan sosiaaliturvasta riippumaton yhteisö. Annan yhteisön rahoitus tulee lahjoituksista, mahdollisesti myös eri projekteista. Kiinteistön ylläpitämiskustannukset maksetaan asukkaiden vuokratuloista, mahdollisesti myös majoituspalvelusta. Tulevaisuudessa ajatuksena tuottaa osittain tuloa maanviljelyksestä. Asiakkaaksi hakeutuminen ei vaati uskonnollista vakaumusta. Asiakkaalta toivotaan halukuutta ja kiinnostusta sitoutua yhteisöä kunnioittavaan elämäntapaan.