Ortodoksia

Õigeusk ehk ortodoksia on algupärane, Kristuse poolt antud ja tema jüngritele pärandatud Jumalani jõudmise Tee. See on Tee, millel käimist alustasid Kristuse õpilased ja mida on käidud kogu maailmas juba ligemale kaks aastatuhandet.

Kristluse varaseim nimetus oligi Tee. Kristus ise ütles:” Mina olen Tee, Tõde ja Elu “.
Õigeusk on eelkõige elav traditsioon, mis on säilitanud oma algse puhtuse.
Õigeusu tegelikkus ei ole mitte niivõrd muinasaegadest pärit tavade ja sõnavormelite täht-täheline järgimine, kuivõrd Püha Vaimu isiklik ja vahetukogemine nüüd, siin ja praegu.

Õigeusk loeb oma usu allikateks Pühakirja – Piiblit ning Püha Pärimust – Pühade Kirikuisade õpetusi.